Afdelingen for Overvågning af Magiske Væsner

Informationer

Beliggenhed: Ministeriet for Magi, Niveau 4

Afdelingen for Overvågning af Magiske Væsner er den næststørste afdeling i Ministeriet for Magi i Storbritannien. Afdelingen har til job at bearbejde enhver sag der relaterer sig til magiske dyr eller væsner. En af afdelingens største ansvar ligger i at opretholde sektion 73 af Det Internationale Hemmelighedsdekret, som pålagde ethvert magisk ministerium ansvaret for at gemme og regulere dyr, skabninger og ånder, og straffede ethvert brud på dette som kunne lede til skade på eller opmærksomhed af mugglere.

Afdelingen for Overvågning af Magiske Væsner er inddelt i tre divisioner, hver med deres underafdelinger. Alle tre divisioner blev grundlagt i år 1811 af den daværende minister for magi, Grogan Stump. Disse tre divisioner og tilhørende underafdelinger er:

 • Dyr    
  • Bureauet for Research og Tilbageholdelse af Drager
  • Gespenst-task force
  • Komiteen for Bortskaffelse af Farlige Væsner
  • Kontoret for Kentaursamarbejde
  • Trolde Patrulje
  • Varulve Indfangelses Enhed
  • Varulve Registret
 • Skabninger    
  • Kontoret for Nissesamarbejde
  • Kontoret for Relokalisering af Husalfer
  • Varulve Støtte Service (nedlagt)
 • Ånder

Separat fra disse divisioner finder man i denne afdeling også følgende underafdelinger:

 • Bureauet for Information om Skadedyrsudryddelse

 • Kontoret for Misinformation


Divisionen for dyr
Denne division tager sig af alle sager der involverer væsner kategoriseret som ‘dyr’. Denne kategorisering er en smule unøjagtig og kan skifte alt efter situationen. Men som udgangspunkt får et væsen tildelt kategorien ‘dyr’, hvis det ikke har høj nok intelligens til at være en fungerende del af samfundet. Dette vil inkludere væsner såsom drager, nifflere og næsler. Dog er ministeriet historisk set løbet ind i problemer med denne definition af ‘dyr’.

 

Kentaurer og dyndfolket har eksempelvist anmodet om at blive klassificeret som ‘dyr’, eftersom de ikke ønskede at blive klassificeret som ‘skabning’ sammen med væsner som vampyrer og onde troldekællinger.

Ligeledes er der dyr som acromantulaer, manticorer, erklinger og sfinkser, som alle ville være intelligente nok til at blive klassificeret som ‘skabninger’, men grundet deres voldelige tendenser klassificeres som ‘dyr’.

Hekse og troldmænd som lider af lykantropi klassificeres kun som ‘dyr’ i deres varulve-skikkelse.

En del af divisionens arbejde omhandler også fremavl af nye arter, hvilket skal rapporteres til afdelingen. Denne regel overholdte Rubeus Hagrid ikke, da han fremavlede futskolopendre til turneringen i magisk trekamp i 1994.


Bureauet for Research og Tilbageholdelse af Drager
Denne underafdeling tagers sig af alle sager der involverer drager. Dette inkluderer altså både research af drager, men vigtigst af alt også begrænsningen af dem. Dette kommer af at drager udgør en stor trussel mod Det Internationale Hemmelighedsdekret, da de er meget svære at tæmme og så store at mugglere nemt ville kunne se dem.

Newt Scamander arbejdede i denne afdeling for at udvide sin viden om magiske væsner.


Gespenst-Task force
Denne special enhed er ansat til at rykke ud ved boliger hvor gespenster har bosat sig og er blevet en plage for beboerne. Der vides ikke meget om deres specifikke tilgang til sådanne sager.


Komiteen for Bortskaffelse af Farlige Væsner
Denne del af divisionen for dyr tager sig af sager hvor et givent dyr bliver erklæret for farligt for sine omgivelser og må aflives. Dette sker oftest hvis dyret har været involveret i en situation hvor det har skadet en heks eller troldmand eller at dyret udgør en stor nok trussel mod det magiske samfund og hemmelighedsdekretet.

I år 1296 blev en bjergtrold frifundet efter at have flænset en troldmand, dog fordi ingen turde nærme komme i nærheden af den. I 1722 blev en hippogriff dømt til døden, og henrettet på en måde som Hermione beskrev som “Modbydeligt!”. (FFA 11)

I år 1994 blev hippogriffen Stormvind også dømt til døden af komiteen og en bøddel blev sendt ud. Dog blev Stormvind reddet fra døden af Hermione Granger og Harry Potter.


Kontoret for Kentaursamarbejde
Denne underafdeling er ment til at fremme samarbejde mellem ministeriet og kentaurer. Dog har kontoret siden sin grundlæggelse aldrig set eller hørt fra en eneste kentaur. Manglen på egentlige sager i denne afdeling har derfor også skabt udtrykket ‘at blive rykket til Kontoret for Kentaursamarbejde’, som efter sigende skulle indikere en fyring.


Trolde Patrulje
Trolde patruljen er en enhed i afdelingen hvis job det er at lokalisere aggressive trolde. Meget vides ikke om denne specifikke patrulje, men det vides at ansatte i denne underafdeling ofte blev mindet om at bruge alle fem sanser når de ledte efter trolde.


Varulve Indfangelses Enhed
Denne enhed har ansvaret for at indfange varulve som erklæres som for stor en trussel. Efter indfangelse bedømmes det individuelt ved hver sag, om varulven skal befries igen når han eller hun bliver forvandlet tilbage til sin menneskelige form. Dette bliver bedømt på om varulven intentionelt ønsker at angribe folk. I så fald bliver de tilbageholdt selv efter fuldmånen er overstået.


Varulve Registret
Underafdelingen for varulve registret har til job at holde styr på bestanden af varulve i hele Storbritannien. Newt Scamander udformede registret for varulve i år 1947 og det har siden da været denne underafdelings arbejde at vedligeholde og opdatere det.


Kendte hekse og troldmænd der har været ansat i divisionen for dyr:
Newt Scamander - Flere underafdelinger
Walden Macnair - Bøddel for Komiteen for Bortskaffelse af Farlige Væsner
Mathilda Grimblehawk - Ukendt underafdelingDivisionen for skabninger
Denne division tager sig af alle sager der involverer væsner klassificeret som ‘skabninger’. I år 1811 beskrev den daværende minister, Grogan Stump, denne klassificering som værende “Ethvert væsen der besidder nok intelligens til at forstå lovene i det magiske samfund og til at påtage sig en del af ansvaret for at udforme disse love”.

Derfor falder der en masse væsner under denne klassificering, blandt andet mennesker, alfer, willier, vampyrer og flere. Dyndfolket og kentaurerne har aktivt fravalgt at blive betegnet som ‘skabning’, mens voldelige og anarkistisk adfærd fra en hel race af væsen også udelukker dem fra denne klassificering, som det var tilfældet med eksempelvis acromantulaer.


Kontoret for Nissesamarbejde
Denne underafdeling anses som værende yderst vigtig og en stilling her vil være meget velset. Kontoret her har både ansvaret for økonomien i det magiske samfund samt samarbejde mellem nisser og magikere. Det blev i 1994 ledt af Cuthbert Goblinus, men Dirk Cresswell tog kort efter over.


Kontoret for Relokalisering af Husalfer
Dette kontor står for at tildele og relokalisere husalfer. Newt Scamander brugte to år på at arbejde i denne underafdeling og beskrev arbejde som værende meget kedeligt.


Varulve Støtte Service
Dette var en underafdeling i divisionen for skabninger indtil år 2013, hvor det blev nedlagt. Det var denne underafdelings job at give støtte til varulve, da de bliver betragtet som skabninger i deres menneskelige tilstand. Dog blev dette tilbud aldrig taget i brug af nogen varulv grundet stigmatiseringen der lå omkring dette emne, hvorfor den støtte servicen i sidste ende blev nedlagt.


Kendte hekse og troldmænd der har været ansat i divisionen for skabninger:
Newt Scamander - Kontoret for Relokalisering af Husalfer
Dirk Cresswell - Kontoret for Nissesamarbejde
Cuthbert Goblinus - Kontoret for NissesamarbejdeDivisionen for ånder
Denne tredje division står for alle sager der involverer væsner klassificeret som ‘ånder’. Divisionen blev formet da spøgelser klagede over at blive sat i samme kategori som levende skabninger. Til denne dag er der ingen definitiv definition på hvilke slags væsner som automatisk falder under denne klassificering, men alle døde væsner samt ikke-værende falder under denne klassificering. Dette inkluderer altså spøgelser, boggarter, poltergeister og dementorer. Derudover falder banshees og caiporaer også under denne klassificering.
Der vides ikke meget om hvilket arbejde der bliver lavet i denne division.Bureauet for Information om Skadedyrsudryddelse
Denne underafdeling har til job at give information omkring magiske skadedyr samt at rykke ud ved omfattende skadedyrsangreb. Trods at gespent special enheden falder under divisionen for dyr, så har Bureauet for Information om Skadedyrsudryddelse også ansvaret for enheden. Derudover arbejder de også på sager der involverer chizpurfler, bundimuner og knophaler. Sidstnævnte bliver bekæmpet med en flok albino blodhunde, som bureauet ligger inde med.Kontoret for Misinformation
Kontoret her har til job at dække over store magiske ulykker, som er blevet overværet at mugglere. De bliver kun sat på sagen hvis situationen er stor nok til at kræve en ordentligt forklaring, hvor kontorets ansatte så vil samarbejde direkte med mugglernes statsminister for at finde en realistisk ikke-magisk forklaring på hændelsen. En af kontorets mest kendte dækhistorier er kelpien der går under navnet Loch Ness uhyret, hvor de forsøger at overbevise mugglere om at alt fotografisk bevis er forfalsket.Vi hører om Afdelingen for Overvågning af Magiske Væsner og/eller dens underafdelinger i:
Harry Potter og Fangen fra Azkaban (Kapitel 11 & 21)
Harry Potter og Flammernes Pokal (Kapitel 6 & 7)
Harry Potter og Fønixordenen (Kapitel 7)
Harry Potter og Halvblodsprinsen (Kapitel 1)
Harry Potter og Dødsregalierne (Kapitel 12)


Opdateret d. 16.07.2023.

Se disse steder