Alger

Informationer

Farve: Bl.a. grønne, blågrønne, gule, røde, og brune
Voksesteder: Over hele verden
Magisk/ikke-magisk: Ikke-magisk
Anvendelse: Lægemidler, fødevarer, gødning og biobrændsel

Alger er levende organismer som ofte er svære at definere, da de ikke er én gruppe, men i flere forskellige store grupper inden for systematikken. Man kalder dem derfor for en parafyletisk gruppe. Man kan inddele dem i to overordnede kategorier:

  • Mikroalger: encellede organismer der udgør en del af planteplankton, trods de ikke er planter
  • Makroalger: flercellede organismer, også kendt som tang, hvoraf nogen hører til planterne

Alger findes primært i akvatiske miljøer som fersk- og saltvand, men kan også findes på sne, i pels og som endosymbionter i mos (lav) og svampe. I vandet vokser de på forskellige dybder, og er oftest grønne i ferskvand, og røde eller brune i saltvand. De tre latinske familienavne for alger er: Archaeplastida, Stramenopila og Protista

Størstedelen er fotoautotrofe, hvilket betyder at de kan ernære sig selv vha. fotosyntese, mens primært de farveløse alger, er heterotrofe og behøver organisk stof for at vokse. Dertil er nogen alger også mixotrofe, der er en blanding af de to.

Hvis algerne har gode forhold, kan de forårsage opblomstringer, hvilket kan resultere i iltsvind i deres akvatiske miljø, og samtidig forvolde skade på dyrelivet. Nogen alger kan også producere toksiner, der ligeså kan være til skade for dyrelivet - og mennesker.

Alger er vigtige for mange økosystemer, da de er med til at fiksere kulstof. Fx skyldes 95% af kulstoffikseringen i havet encellede algers fotosyntese.

De tre fylogentiske overgrupper inden for algerne er Archaeplastida, Stramenopila og Prostita.

I Harry Potter og De Vises Sten hører vi om alger i form af tang, der vokser på stenene omkring Hytten på Klippen, og igen i Harry Potter og Halvblodsprinsen, hvor der nævnes at havet udenfor klippen, hvor Voldemort gemte Slytherins medaljon, lugter af tang.

Referencer
Harry Potter og De Vises Sten
Harry Potter og Halvblodsprinsen

Opdateret 26.08.2023

Se disse planter